Everyone'S Favourite Gershom. - Gershom Is Our Middle Name.

Färg lära.

Färg lära kan vara ett tråkigt ämne om man inte inser hur beroende vi är av färger. Det finns ingen värld utan färg! Det var kanske drastiskt men tänk själv, en åker utan den guldgula färgen, en svan utan den bländande vita skruden, ett äpple i grått! Fy. Men nu har vi allt detta och massor av färger att glädjas åt och kanske kan färg lära göra att vi vill försöka sätta färg på saker själva. Det kan behövas att man målar trädgårds möbler, inte nu kanske, men i vår. Varför inte klura ut vilka färger som gör sig till huset?